Komin jest ważną częścią pieca lub kominka. Przed zaplanowaniem i zbudowaniem komina należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów jego efektywności i optymalnego funkcjonowania.

Kominy to specjalne konstrukcje do odprowadzania spalin i dymu, zapewniające niezbędny ciąg. Budując komin, należy zwrócić szczególną uwagę na następujące cechy konstrukcyjne:

 • Wysokość komina – Im wyższa, tym lepsze jego krążenie.
 • Zastosowane materiały  – najczęściej używanymi materiałami do budowy kosza są stal nierdzewna, szamot lub stal nierdzewna z podwójną ścianką, izolowana termicznie.
 • Średnica komina  – jeśli średnica jest zbyt duża, to ciepło będzie szybciej tracone. Zbyt duża średnica spowoduje również wysokie zużycie paliwa. Jeśli jest za mały, zablokuje lub spowolni odprowadzanie dymu. Wielkość ogniska musi być równa przekrojowi.
 • Rozgałęzienia kanałów spalinowych  – każdy obrót komina zmniejsza wydajność wentylacji. Ogólnie rzecz biorąc, na każdy obrót o 90 stopni należy odjąć 1,5 metra od całkowitej wysokości kosza, aby zapewnić odpowiednią wentylację. Zalecane są maksymalnie 3 obroty.
 • Kształt komina  – najlepiej kształt komina powinien być raczej okrągły, a nie kwadratowy czy prostokątny, gdyż ułatwia to równomierne rozprowadzenie dymu na całej wewnętrznej powierzchni komina, a także łatwiejsze jego czyszczenie.
 • Lokalizacja komina  – Może być używany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W tym ostatnim przypadku przy czyszczeniu komina unika się zabrudzenia wnętrza domu palącymi się pozostałościami. W kotłach kondensacyjnych kominy zwykle nie mają izolacji i są montowane wewnątrz.
 • Izolacja termiczna  – czy to metal czy cegła, komin powinien być odpowiednio ocieplony, ponieważ pozwoli to na dłuższe utrzymywanie ciepła. Jednocześnie unikniesz wychłodzenia powietrza podczas procesu ewakuacji i zapewnisz ciągły przepływ, aby wyeliminować dym powstający podczas spalania.

Jakie są elementy kominów

Komin składa się z następujących elementów:

 • korpus komina z izolacją termiczną i okładziną murowaną;
 • komin umieszczony wewnątrz konstrukcji ceglanej;
 • podłoga nad popielniczką z grillem;
 • popielniczka;
 • Fundacja;


Opcjonalnie można zamontować mechaniczne lub elektryczne filtry popiołu, jako zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami.

Rodzaje kominów

Główne typy kominów to:

 •  Komin rurowy ceramiczny lub metalowy z ochroną murowaną lub z lekkiego betonu – to nowoczesny wariant komina, który można stosować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu. Ponieważ elementy łączące są prefabrykowane, pozwalają na lepsze uszczelnienie i zmniejszenie strat dymu. Jednocześnie te pryszcze są łatwe do czyszczenia, ponieważ wewnętrzna powierzchnia jest gładka, a osady sadzy są mniejsze.
 • Komin wykonany z prefabrykowanych modułów betonowych, ceramicznych lub metalowych – kosze te montuje się szybko i podobnie jak w przypadku koszy wymienionych powyżej wnętrze jest dobrze wykończone i nie pozwala na gromadzenie się grzyba. Mogą być montowane zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. Dla lepszej stabilności są wzmocnione na pełnej wysokości i połączone z pobliskimi elementami konstrukcyjnymi. Moduły metalowe są połączone z rowkiem i sprężyną i są zakotwione za pomocą płyt elewacyjnych.

Etapy budowy komina z zabezpieczeniem muru

Oto kroki do zbudowania komina:
Krok 1 . Zaleca się montaż komina po zamocowaniu elementów konstrukcyjnych szkieletu, tak aby po montażu dachu nie były prowadzone na nim prace budowlane a przed budową kominka lub pieca.
Krok 2 . Zainstaluj izolację z wełny bazaltowej.
Krok 3. Wykonać okładzinę dętki cegłą (samota). Do budowy muru potrzebna jest zaprawa, za pomocą której można jak najlepiej skleić cegły. Przed nałożeniem zaprawy konieczne jest zwilżenie cegieł wodą. Podczas budowania kosza użyj głazu, aby upewnić się, że ściany zewnętrzne są pionowe. Ponadto należy pamiętać, że pionowe spoiny zachodzących na siebie rzędów cegieł nie powinny być układane jeden na drugim, ponieważ ściana kosza może bardzo łatwo odpaść.
Krok 4 . Przymocuj blaszany fartuch do podstawy kosza, gdzie wystaje z dachu dookoła. Do mocowania fartucha prześcieradłowego można użyć silikonu sanitarnego, ponieważ zapobiegnie to przedostawaniu się wody do domu przez obszar, w którym znajduje się komin.
Krok 5. Przymocuj czapkę do koszyka. Chociaż jest to opcjonalne, ma na celu zmniejszenie ilości wody, która mogłaby przeciekać do wnętrza kosza, uniemożliwić dostęp ptakom, suchym liściom lub gałęziom, które mogłyby dostać się do kosza oraz zapobiec wydostawaniu się iskier z kosza podczas procesu spalania.

Właściwa konserwacja komina

Z biegiem czasu smoła gromadzą się wewnątrz komina w procesie spalania. To nagromadzenie grzybów utrudni krążenie i może wystąpić niebezpieczeństwo samo skażenia.
Z tego powodu konieczne jest okresowe sprawdzanie i czyszczenie komina. Generalnie komin należy czyścić przynajmniej raz w roku. Zaleca się, aby czyszczenie przeprowadzała wykwalifikowana osoba.
Należy pamiętać, że wszystkie informacje, które podaliśmy w tym artykule są ogólne, a montaż musi być wykonany przez autoryzowanych instalatorów, ponieważ konieczne jest przestrzeganie obowiązujących specjalistycznych przepisów technicznych. Instalator źródła ciepła musi przestrzegać instrukcji podłączenia do komina, instalator komina musi przestrzegać norm BHP, a gwarancja udzielona przez producentów jest uwarunkowana wykonaniem kompletnego systemu i zgodnością z technologią montażu .

Poniżej prezentujemy listę zaufanych firm, które zajmują się usługami związanymi z budową oraz naprawą kominów: