Logistyka to system firm, który dąży do przyspieszenia przepływu różnych zasobów materiałowych i towarów, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, od zakupu i przetwarzania surowców po dostawę produktu końcowego do konsumentów, w tym pełnego zakresu zadań.

Polityczne aspekty centrów logistycznych

Wraz ze stałym rozwojem handlu międzynarodowego logistyka produktu przechodzi od producenta do konsumenta i jego rola staje się coraz ważniejsza, dlatego szybkość i jakość usług stają się przewagą konkurencyjną dla klientów firm. Obecnie rośnie liczba firm, które dzięki inteligentnym produktom logistycznym mogą zapewnić sprawne funkcjonowanie systemów logistycznych klientów i rozwiązywać pojawiające się w nich różne wyzwania.

Gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, jednym z jej najważniejszych zadań stało się zwrócenie uwagi instytucji i różnych podmiotów gospodarczych na rozwój i trendy w sektorze transportu oraz aktywne tworzenie w praktyce centrów logistycznych, aby polski sektor transportu konkurencyjne i skutecznie zintegrować z całą polityką transportową UE. Położenie geograficzne Polski, stale zwiększające się przepływy transportowe i handlowe stwarzają realną okazję do intensywnego tworzenia nowoczesnych centrów logistycznych w Polsce, które mogą zintegrować się z europejską siecią centrów logistycznych i przyciągać przepływy ładunków oraz poprawiać warunki komunikacyjne.

Doświadczenia zagranicy pokazują, że bez wsparcia państwa projekty tworzenia centrów logistycznych będą dość trudne do zrealizowania. Niezbędne jest zatem skoncentrowanie wysiłków państwa i zainteresowanych instytucji w celu stworzenia w kraju nowoczesnych centrów logistycznych.

centra logistyczne Śląsk
centra logistyczne Śląsk

Przegląd rynku centrów logistycznych

Patrząc na rynek centrów logistycznych w I półroczu 2020 r. można stwierdzić, że wolumeny polskiej produkcji przemysłowej i eksportu nadal rosły. W dalszym ciągu rozwijał się również rynek powierzchni magazynowych i zaobserwowano nieznaczny wzrost cen najmu. Na Śląsku szybko rośnie liczba centrów logistycznych, które powstają pod wynajem.

W pierwszej połowie tego roku wielkość przemysłu w Polsce wykazywała tendencję wzrostową.

Poprawiające się wyniki branży widać również w ankietach przedstawicieli tego segmentu. Pokazują, że ilość produkcji wytwarzanej w magazynach jest wystarczająca lub nawet za mała. Branża spodziewa się dalszego wzrostu eksportu i liczby pracowników w firmach. Pozwala to przewidywać, że w drugiej połowie 2021 roku tempo wzrostu przemysłu w kraju utrzyma się na wysokim poziomie.

Po połowie 2023 roku zatrudnienie w nowoczesnych centrach logistycznych największych polskich miast utrzymywało się na poziomie co najmniej 97%. W stolicy współczynnik pustostanów wyniósł 2,7 proc.

Zarządcy centrów logistycznych na początku tego roku skłaniali się do nowych najemców o 5-7 proc. zwiększyć stawki czynszu.

Inwestorzy obserwujący stale poprawiający się stan rynku centrów logistycznych mają tendencję do ożywienia inwestycji w tym segmencie nieruchomości. W pierwszej połowie 2021 roku na Śląsku rozpoczęto budowę 17 tys. na wynajem. mkw. m centrum logistyczne. W przyszłym roku planowane jest kolejne wynajęte centrum logistyczne, którego powierzchnia sięgnie 8,5 tys. mkw. m, budownictwo.

W innych dużych polskich miastach firmy raczej inwestują, o ile nie kupują obiektów przemysłowych starego budownictwa, remontują je lub budują nowe magazyny na własne potrzeby. W ten sposób podejmuje się próbę optymalizacji kosztów wynajmu.

Rodzaje centrów logistycznych

Temperatura utrzymywana w chłodniach waha się od -30°C do -18°C, w zależności od przechowywanych w nich towarów. Mogą to być ryby, mięso, mrożone warzywa lub owoce i tak dalej.

Temperatura w chłodniach utrzymywana jest w granicach od 0°C do 10°C. Przeznaczone są do przechowywania świeżych owoców lub warzyw, mleka i innych produktów, szczególnie wrażliwych na temperaturę i wilgotność. Najczęściej instalowany jest tutaj najnowocześniejszy elektroniczny system kontroli temperatury i wilgotności, wentylacji i cyrkulacji powietrza.

Suche magazyny przeznaczone są dla produktów, które nie wymagają specjalnego utrzymywania temperatury. Przechowywane są tu zazwyczaj towary wymagające nieco wyższych temperatur, suchego powietrza i wentylacji. W takim magazynie centrum logistycznego zwykle przechowywane są różne towary spożywcze i przemysłowe.

W Polsce istnieją również składy budowlane, celne, akcyzowe i nowoczesne składy wolnocłowe, które posiadają unijne numery i certyfikaty. Mogą składować i przeładowywać ładunki przeznaczone zarówno na rynki UE, jak i na inne rynki eksportowe. W takich magazynach można przechowywać różne rodzaje ładunków, ponieważ temperatura waha się tutaj od -30 ° C do + 20 ° C, w zależności od produktu. Magazyny te wyposażone są w skomputeryzowane rozliczanie ładunków wychodzących i przychodzących, a bezpieczeństwo ładunku często zapewniają kamery wideo monitorujące teren oraz całodobowa ochrona. Składy celne są szczególnie korzystne dla tych, którzy przechowują towary przeznaczone na rynki poza UE, ponieważ nie muszą płacić ceł importowych i podatków. magazyny te mają również możliwość przechowywania produktów dotowanych na eksport.

Szanse na nowe centra logistyczne

Podczas gdy rząd planuje na dużą skalę budowę regionalnych publicznych centrów logistycznych, prywatne firmy logistyczne od wielu lat z powodzeniem działają na Śląsku, dokonując postępowych inwestycji w budowę kompleksów magazynowych i ich rozwój. Po pokonaniu kryzysu finansowego przy stosunkowo niewielkich stratach nadal zwiększają wolumen pracy i rozwijają się, wypełniając tym samym lukę w nowoczesnych usługach magazynowych i logistycznych.

Państwo, a przynajmniej Polskie, nie dysponuje dokładnymi danymi statystycznymi pozwalającymi na racjonalną ocenę firm logistycznych według ilości oferowanych przez nie usług lub nowości stosowanych technologii.

Oceniając rozwój logistyki pod kątem dostępności nowoczesnych lokali, można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich 10 lat wydaje się, że jest to dziedzina dość dynamicznie rozwijająca się. Szczególnie szybkie tempo wzrostu obserwuje się w okresie wzrostu gospodarczego.

Obecnie w powiecie Gliwickim ruszyła budowa najnowocześniejszego centrum logistycznego w krajach bałtyckich. Zapewni szeroki zakres usług: zmechanizowany rozładunek i załadunek towarów, ich składowanie, sortowanie towarów paletowych, a także rozładunek ręczny towarów, ich sortowanie, szczegółowa kontrola ilości i jakości, znakowanie, dodawanie instrukcji i gwarancji karty, skrzynki i jednostki sortujące, usługi montażu, redystrybucji.

Oceń Nas