Budowa hal o KONSTRUKCJACH METALOWYCH magazynowo-produkcyjnych, Halach Przemysłowych, Halach Rolniczych itp.

Budując Halę niezależnie od przeznaczenia obiektu, czy jest to hala produkcyjna, magazynowa, rolnicza, salon samochodowy, serwis samochodowy czy biurowiec, należy wykonać kilka czynności:

WYBÓR KIEROWNIKA BUDOWY (INSPEKTORA BUDOWY)

Zgodnie z ustawą dot. jakości w budownictwie, z późniejszymi uzupełnieniami i zmianami, beneficjent ma obowiązek zatrudnić Kierownika Budowy.
Rola Dyrektora jest jasno określona w przepisach: sprawdzanie jakości robót, sprawdzanie zgodności wykonania z projektem, sporządzanie Księgi Budowlanej itp.

OGŁOSZENIA DO WŁADZ O ROZPOCZĘCIU PRAC WYKONAWCZYCH NA TERENIE

Przed rozpoczęciem prac wykonawczych na terenie budowy należy dokonać ogłoszeń w następujących organach:

 • Miejscowy ratusz
 • Państwowa Inspekcja Budowlana
 • Okręgowa Inspekcja Pracy
klapy dymowe w halach produkcyjnych
klapy dymowe w halach produkcyjnych

KONSTRUKCJA ŻELBETOWYCH FUNDAMENTÓW, WYPEŁNIEŃ I POSADZEK

Przed przystąpieniem do budowy fundamentów należy sprawdzić z geodetą granice własności oraz położenie hali w stosunku do granic nieruchomości

Zwykły system infrastruktury hali to:

 • Izolowane fundamenty pod filarami, które mogą być wykonanie w fundamentu hali metalowej poziomowanie betonu, bloczka betonowego, łożyska. System rygli osadzonych w fundamentach – pełnią one rolę połączenia konstrukcji metalowej z fundamentami
 • Belki żelbetowe obwodowe
 • Wypełnienia zagęszczane ziemią – w zależności od rozwiązania technicznego w projekcie wykonawczym
 • Napełnienia zagęszczone balastem
 • Folia polietylenowa – pełniąca rolę zapobiegającą wyciekowi mleczka cementowego z betonu posadzki do balastu
 • Strop żelbetowy: w zależności od obciążenia, jakie musi przyjąć, można go zbroić w kilku systemach

Przydatne zalecenia:

 • Zaleca się, aby beton używany do wylewania posadzki miał klasę co najmniej C20/25
 • W zależności od obciążenia, jakie ma przyjąć, grubość może wahać się od 15-20-25 cm
 • Podłogę można pokryć kwarcem. Najczęściej stosowana jest obróbka kwarcowa, wykonywana w momencie wylewania betonu, zapewnia ona doskonałą odporność powierzchni betonu, dzięki czemu zmniejsza się szlifowanie powierzchni betonu i pośrednio usuwa kurz podczas eksploatacji. Z kwarcu wytwarza się także blaty ze spieków kwarcowych, które są coraz bardziej doceniane przez znawców tematu.
 • Posadzkę można również pokryć żywicami epoksydowymi, poliuretanowymi itp. (w zależności od przeznaczenia pomieszczeń i środowisk agresywnych)

PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH HALI

Aby obniżyć koszty konstrukcji metalowej, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów:

W celu obniżenia kosztów montażu, konstrukcja metalowa hali jest najlepiej zaprojektowana w taki sposób, aby łączenie elementów konstrukcyjnych na miejscu odbywało się za pomocą śrub.
Zaprojektowanie hali, w której elementy konstrukcji metalowej łączone są na miejscu za pomocą spawania, z jednej strony doprowadzi do wyższych kosztów montażu (wysokie koszty wyposażenia: dźwigi i robocizna na budowie), a z drugiej do niższej jakości spawanych złączy (spoina wykonana na stole warsztatowym jest wyraźnie lepsza od spoiny wykonanej na rusztowaniu z konstrukcją podpartą dźwigiem)

Profile użyte przy projektowaniu konstrukcji metalowej:

 • musi być na magazynie na rynku Polskim, w przeciwnym razie wymaga specjalnego importu, co spowoduje wysokie koszty na tonę konstrukcji metalowej
 • lepiej unikać elementów wykonanych z rury okrągłej – generuje to wysokie koszty konstrukcji metalowej zarówno ze względu na koszt materiału (znacznie wyższy niż w przypadku profili INP, IPE, HEA) ale również z kosztów robocizny produkcyjnej (podwyższony ze względu na złożoność struktury produkcji)
 • lepiej unikać elementów wykonanych z rury prostokątnej o dużych przekrojach – generuje to wysokie koszty konstrukcji metalowej zarówno ze względu na koszt materiału

DOSTAWA I MONTAŻ ŚCIAN I DACHU

Kolejnym ważnym etapem budowy hali przemysłowej jest wykonanie ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU .

W konstrukcjach przemysłowych można znaleźć kilka systemów blokowania, z których każdy ma zalety i wady.

Ściany i dach hali mogą być wykonane z:

 • Płyty warstwowe – Montaż płyt warstwowych konstrukcji metalowych. Najczęściej stosowany system do budowy hal przemysłowych, budowy serwisów i salonów samochodowych, warsztatów, magazynów zbożowych, hal produkcyjnych, budowy biurowców itp. Zaletą paneli jest bardzo dobra izolacja pianką PUR, łatwy montaż, brak mostków termicznych, różnorodna kolorystyka. Mogą być wykonane z rdzeniem poliuretanowym PUR lub PIR oraz wełną mineralną. Płyty PIR zapewniają odporność ogniową EI 15 lub 30 minut. Płyty, których wełna mineralna zapewnia odporność ogniową EI do 240 min. Płyty PUR zapewniają odporność ogniową EI do 15 minut
 • Ściany wykonane ze skrzynek konstrukcyjnych z izolacją termiczną z wełny mineralnej i blachy falistej. Ściany hal przemysłowych z wełny mineralnej mają tę zaletę, że pozwalają na duże odległości między podporami, jako wadę można wymienić słabszą izolację termiczną niż w przypadku płyt warstwowych z mostkami termicznymi, zwiększone koszty pracy. Szeroko stosowany przy budowie hipermarketów, budowie centrów logistycznych itp
 • Blacha falista na ścianach i dachu nie są termoizolacyjne, wymagają dodatkowych podpór (kilka klinów i linijek podtrzymujących blachę) stosowany w przypadku hal przemysłowych niewymagających temperatur kontrolowanych
 • Dach z blachy falistej + wełna mineralna + hydroizolacja – Wykonanie hydroizolacji hali metalowej mają tę zaletę, że pozwalają na mniejsze spadki dachu w porównaniu z płytami warstwowymi i blachą, dobra hydroizolacja, wada: wyższa cena w porównaniu z płytami warstwowymi wykorzystywane przy budowie hipermarketów, budowie centrów logistycznych, hal magazynowych, hal produkcyjnych itp.

DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ W ŚCIANACH HALI METALOWEJ

 • Zewnętrzna hala stolarska metalowa drzwi dla pieszych, bramy segmentowe, okna PCV lub aluminiowe itp.
 • Ściany kurtynowe
 • Okładanie elewacji Bondem

Elementy stolarskie wykonane z PCV lub drewna należy ustawiać zgodnie z P118 w odległości większej niż 4m od ścian przeciwpożarowych. Zasada nie dotyczy stolarki aluminiowej, stalowej, nierdzewnej itp.

DOSTAWA I MONTAŻ ŚWIATŁA I KLAPY DYMOWE NA DACHU HALI METALOWEJ

Jak montuje się świetliki dachowe na halach

W zależności od rodzaju naturalnego oświetlenia świetliki mogą być: Świetliki poliwęglanowe i włazy dachowe hali.

 • świetliki w dachu zenitowym (w kalenicy)
 • wzdłuż połaci dachu
 • świetliki w połaci dachu (płytę warstwową wymieniam na płytę poliwęglanową)
 • świetliki kopułowe,

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi wszystkie budynki i pomieszczenia przeznaczone do produkcji i/lub magazynowania o powierzchni większej niż 36 metrów kwadratowych muszą być wyposażone w klapy oddymiające na wypadek pożaru.

świetliki dachowe szklane przemysłowe
świetliki dachowe szklane przemysłowe

Powierzchnia oddymiania klap musi wynosić co najmniej 1% powierzchni strefy pożarowej.

Klapy dymowe w halach przemysłowych

Klapy dymowe mogą być:

 • klapy dymowe osadzone w świetlikach
 • włazy dymowe typu kopułowego
 • włazy dymowe w ścianach
 • Klapy dymowe muszą być wyposażone w system automatycznego otwierania w przypadku pożaru oraz system ręczny.
klapy dymowe w halach produkcyjnych
klapy dymowe w halach produkcyjnych

URZĄDZENIA GAŚNICZE

W zależności od przeznaczenia budynku, kategorii zagrożenia pożarowego, stopnia zagrożenia pożarowego, całkowitej powierzchni budynku, powierzchni przegród pożarowych, całkowitej kubatury hali, wysokości składowania na regale itp. .. konstrukcje, niezależnie od tego czy są to konstrukcje metalowe, betonowe czy mieszane metalowo-betonowe, mogą być wyposażone w następujące instalacje gaśnicze:

 • Instalacje gaśnicze z hydrantami zewnętrznymi i/lub wewnętrznymi
 • Instalacje gaśnicze Tryskacze
 • Instalacje te muszą być zasilane z sieci miejskiej (bardzo rzadki przypadek), jeżeli uzyskano niezbędne zezwolenia i sieć miejska spełnia określone warunki zaopatrzenia w wodę (przepływ itp.) lub z własnych hydrantów przeciwpożarowych.

Basen przeciwpożarowy wraz z pompownią dla basenu przeciwpożarowego związany z siecią Hydrantu
Zbiornik przeciwpożarowy wraz z pompownią do zbiornika przeciwpożarowego związany z siecią tryskaczową
Baseny przeciwpożarowe mogą być naziemne (niższy koszt, ale wymagają miejsca) i podziemne (wyższy koszt, ale można wykorzystać przestrzeń nad powierzchnią).

Oceń Nas