zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

960-992: Panowanie Mieszka I

MIeszko I Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Mieszko I zostaje księciem Polan

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

960 (ok.)

W 960 roku Mieszko został władcą Polan. Władca to szef państwa. Państwo Polan dało początek Polsce. Dlatego książę Mieszko I jest pierwszym historycznym władcą Polski.

Chrystianizacja Polski 1 Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Chrystianizacja Polski

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

966

Chrzest Mieszka I i całego jego dworu odbył się prawdopodobnie 14 kwietnia 966 w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Wielkanocną. Jako hipotetyczne miejsce historycy podają: Ratyzbonę, Kolonię, Czechy, Ostrów Lednicki, Poznań i Gniezno

Bitwa pod Cedynia Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Bitwa pod Cedynią

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

972

24 czerwca 972 roku pod Cedynią wojska dowodzone przez księcia Polan Mieszka I i jego brata Czcibora pokonały siły margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona, wspomaganego przez możnowładcę Zygfryda von Walbecka. Wojska Mieszka I zadały olbrzymie straty przeciwnikom, demonstrując siłę młodego państwa polskiego.

992-1025: Panowanie Bolesława Chrobrego

Boleslaw Chrobry obejmuje wladze po smierci Mieszka I Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Bolesław Chrobry obejmuje władzę

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

992

Po śmierci Mieszka I (25 maja 992), Bolesław w nieznanych okolicznościach szybko przejął władzę nad całym krajem, a następnie wygnał macochę i swoich przyrodnich braci.

Zjazd gnieznienski Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Zjazd gnieźnieński

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1000

Zjazd gnieźnieński – inaczej nazywany też synodem gnieźnieńskim. Była to pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, a także spotkanie z księciem Polski Bolesławem w ówczesnej stolicy państwa – Gnieźnie.

Pokoj w Budziszynie Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Pokój w Budziszynie

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1018

Pokój w Budziszynie – polsko-niemiecki traktat pokojowy zawarty między Bolesławem I Chrobrym a cesarzem Henrykiem II, podpisany 30 stycznia 1018 w Budziszynie. Na jego mocy została zakończona wojna toczona od 1015, a jednocześnie cały cykl prowadzonych od 1002 wojen o Czechy i Łużyce

Boleslaw Chrobry obejmuje wladze po smierci Mieszka I Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Bolesław Chrobry - Koronacja

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1025

Wiosną 1025 roku miało miejsce znamienne wydarzenie – dotychczasowy książę Bolesław, nazwany później przez potomnych Wielkim lub Chrobrym, dopełnił aktu koronacji królewskiej, stając się w ten sposób pierwszym namaszczonym na króla władcą Polski.

1025-1034: Panowanie Mieszka II Lamberta

mieszko II Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Mieszko II Lambert zostaje królem Polski

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

992

Tuż po śmierci ojca Mieszko został koronowany na króla Polski 25 grudnia 1025 przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Hipolita w katedrze gnieźnieńskiej. Zdaniem kronikarzy niemieckich uczynił to samowolnie, co w ówczesnej sytuacji politycznej mogło być poniekąd prawdą.

Najazd niemiecko ruski na Polske co doprowadza do utraty czesci ziem Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Najazd niemiecko-ruski na Polskę

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1031

W 1031 r. nastąpił jednoczesny atak na Polskę wojsk niemieckich Konrada II oraz ruskich księcia Jarosława Mądrego. Osamotniony Mieszko poniósł zupełną klęskę i zbiegł do Czech, gdzie został schwytany przez czeskiego księcia Ołdrzycha.

Smierc Mieszka II i poczatek anarchii feudalnej Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Śmierć Mieszka II

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1034

Mieszko II Lambert nie miał łatwego życia. Obalony na skutek rebelii braci, wykastrowany przez wrogów, poniżony przez cesarza i zmuszony do zrzeknięcia się korony… Na krótko zjednoczył kraj, ale zmarł już jako 44-latek.

1034-1058: Okres bezkrólewia i panowanie Kazimierza Odnowiciela

Najazd czeski Brzetyslawa I grabiez relikwii sw. Wojciecha Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Najazd czeski Brzetysława I, grabież relikwii św. Wojciecha

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1038 / 1039

Najazd Brzetysława – zbrojne wtargnięcie wojsk czeskich dowodzonych przez księcia Brzetysława I na ziemie polskie. Następstwem najazdu było przyłączenie do Czech Śląska oraz doszczętne spustoszenie Wielkopolski. Najazd miał miejsce w 1038 roku (według niektórych źródeł w 1038).

Kazimierz Odnowiciel powraca z wygnania Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Kazimierz Odnowiciel wraca z wygnania

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1040 (ok.)

Dopiero w 1039 r., a być może 1040 Kazimierz powrócił do kraju, przystępując do odbudowy zniszczonej organizacji państwowej i kościelnej. W polityce zagranicznej oparł się na sojuszu z Rusią.

Kazimierz Odnowiciel powraca z wygnania Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Śmierć Kazimierza Odnowiciela

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1058

19 marca 1058, Poznań

1058-1079: Panowanie Bolesława Śmiałego

Koronacja Boleslawa Smialego na krola Polski Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Koronacja Bolesława Śmiałego na króla Polski

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1076

W 1076 roku odbyła się koronacja królewska Bolesława II Śmiałego. Król zwrócił swój wzrok na wschód. Próbował osadzić na tronie kijowskim swojego sojusznika.

Konflikt z biskupem Stanislawem ze Szczepanowa obalenie Boleslawa Smialego Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Obalenie Bolesława Śmiałego

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1079

Konflikt z biskupem Stanisławem ze Szczepanowa, obalenie Bolesława Śmiałego. W 1079 Bolesław Śmiały skazał na obcięcie członków biskupa krakowskiego Stanisława, czym wywołał bunt możnych i musiał uciekać z kraju.

1079-1102: Panowanie Władysława Hermana i podział Polski

Wladyslaw Herman staje sie ksieciem Polski Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Władysław Herman staje się księciem Polski

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1079 (ok.)

Władysław Herman staje się księciem Polski, zaczyna okres rozbicia dzielnicowego.

Wladyslaw Herman staje sie ksieciem Polski Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

Śmierć Władysława Hermana

zsmk logo Chronologiczna oś czasu dla Polski za czasów pierwszych Piastów

1102

Śmierć Władysława Hermana, podział kraju między jego synów: Zbigniewa i Bolesława Krzywoustego

5/5 - (2 votes)